אוסף: הרמת ריסים קורליפופ

הרמת ריסים קורליפופ , ערכות להרמת ריסים וגבות, הרמת ריסים 100% הצלחה.

תוצאת קוריאה.